Filterplatten, PTFE, Plattenware

Filterplatten, PTFE, Plattenware
aus mikroporösem PTFE, als Plattenware zum Zuschnitt oder als Stanzmaterial zu verwenden
Artikelnr.
Filterplatten , 5 µm; 320 x 320 x 1 mm stark, PTFE
N1610-10
228,47€
Filterplatten , 10 µm; 320 x 320 x 1 mm stark, PTFE
N1616-10
228,47€
Filterplatten , 10 µm; 320 x 320 x 2 mm stark, PTFE
N1616-20
285,16€
Filterplatten , 10 µm; 320 x 320 x 3 mm stark, PTFE
N1616-30
426,86€
{{ a.message }}